โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ., ดร.

    ฉะนั้นท่านเรียกว่าอุบายก็คือ การภาวนา ภาวนาให้จิตมันอยู่กับที่ เหมือนชาวนาผูกโคไว้ ไม่ให้มันไปกินข้าว กินข้าวของคนอื่น ผูกไว้ เอาเชือกผูกไว้ การภาวนาเหมือนผูกเชือก ผูกจิตไว้ในเบื้องต้น พอได้แล้ว จิตมันนิ่งแล้ว พอจิตมันนิ่งแล้ว มันเชื่องแล้วก็ปล่อย ปล่อยแล้วก็กำหนด เมื่อกี้คำว...อ่านต่อ...

    เราจะแผ่เมตตาให้คนนั้น แต่ก่อนเราเคยรักเขา แต่บัดนี้เราเกลียดเขา ถามว่าพอจะแผ่เมตตาให้เขาได้ไหม ไม่ได้เพราะอะไร รักหรือเกลียดมันมากกว่ากัน บอกไม่ได้ ก็บอกได้ว่า ทั้งรัก ทั้งแค้น ถามว่าเกลียดอยู่ที่ไหน ไม่มีแต่มันเป็นสิ่งที่ฝังไว้ในจิต สิ่งที่ฝังไว้ในจิตนั้นเป็นรูปในจิต พอเป็...อ่านต่อ...

    จิตของเราก็เช่นเดียวกัน มันสะสมอารมณ์เก่ามาตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่ แม่ก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกของแม่นั้นแหละ ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี ก็ถ่ายทอดไปโดยอัตโนมัติ ลูกก็ซึมซับรับเอาเต็มร้อย ไม่มีสกรีน เหมือนจิตของเราที่รับอารมณ์โลกๆที่ขาดตัวกรอง ขาดตัวกัน ขาดตัวสกร...อ่านต่อ...

    ทางเลือกของการทำบุญ ผู้ปฏิบัติคนหนึ่งถามว่าวิธีไหนทำบุญทางลัดได้บ้าง ทางลัดคือการทำกรรมฐานนั่นเอง เมื่อนั่งกรรมฐาน จิตของเราสงบแวบเดียวก็ได้แล้ว การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเส้นทางตรง ไม่ใช่เส้นทางอ้อม จึงขอแนะนำว่าเราต้องมีทั้งทาน ศีล ภาวนา พระพุทธเจ้าทรงสอนและบอกทางให้ค...อ่านต่อ...

    การเจริญสติ...วิชาหนีนรก นี่คืออานิสงส์ของการเจริญสติ หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข นั่งก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุข เป็นที่รักของมนุษย์เทวดา อานิสงส์ผลพลอยได้ทำให้เราสุขสบาย เขาเรียกว่า บุญอันนี้ โจรปล้นเอาไปไม่ได้ ไฟไม่ไหม้ สุดท้ายเป็นวิชาหนีนรก การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มันเป็นวิชา...อ่านต่อ...

...อ่าน โอวาทธรรม ทั้งหมด...

โครงการปฏิบัติธรรมต่างๆ ของวัด

พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ., ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้ตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว่า ต้องการให้วัดป่าเจริญราช ซึ่งปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ 13 ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ ให้เข้าใจจิตใจตนเอง เข้าใจต่อสภาวะธรรมต่างๆ ตามธรรมชาติ ตามหลักคำสอนและแนวทางการปฏิบัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ คอยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ

โครงการ พัฒนาจิตเพื่อพ่อ

งดรับผู้ปฏิบัติธรรมชั่วคราว

โครงการ บุคคลทั่วไป

คอร์สปฏิบัติธรรมทั่วไป 3 วัน
สอบถามรายละเอียดได้ที่
Line: @watpacharoenrat

โครงการ ธรรมะสัญจร

เป็นโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี หรือบางปีก็จะจัดให้มีธรรมสัญจรทัวร์ไปยังแดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย

โครงการ ค่ายพุทธบุตร

โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชนก่อนวัยแรกรุ่นอายุ ๙-๑๒ ปี และกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุ ๑๓-๑๕ ปี ให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมธรรมะและการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมแก่เยาวชน โดยมีพระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ., ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้เมตตาเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อ่านต่อ..

คอร์สปฏิบัติธรรมทั่วไป 3 วัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Line: @watpacharoenrat

โครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า..สู่ชาวดอย

อ่านต่อ..

วิปัสสนาชีวิต

ท่านจะมัวนิ่งเฉยอยู่ใยเล่า ลงมือปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิกันเถิด เพื่อประโยชน์ทั้ง 3 คือ ประโยชน์ชาตินี้ ประโยชน์ชาติหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน

กรรมฐาน

กรรมฐาน หรือกัมมัฏฐาน มี 2 อย่าง คือ
1.สมถกรรมฐาน คือ กรรมฐานที่ทำให้ใจสงบง่าย
2.วิปัสสนากรรมฐาน คือ กรรมฐานที่ทำให้เกิดปัญญา

อ่านต่อ..

วิธีการเริ่มต้นปฏิบัติ

ข้าพเจ้าขอสมาทาน พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน แม้ในครั้งที่สอง แม้ในครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอสมาทาน พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อที่จะกระทำพระนิพพานให้แจ้ง อันป็นที่สิ้นไป แห่งกองทุกข์ทั้งปวงเทอญฯ

อ่านต่อ..

การเดินจงกรม

ที่ประเทศอินเดีย มีที่เดินจงกรมอยู่ใกล้คันธกุฎีของพระพุทธเจ้า ในวัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งแสดงว่าวิชาวิปัสสนาสมาธิ มีการเดินจงกรมแน่นอน

อ่านต่อ..

การนั่งเจริญวิปัสสนาสมาธิ

ให้นั่งหลับตา ตั้งตัวตรงตามแบบพระพุทธรูป ให้เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ในลักษณะแบมือ เลื่อนมือให้หัวแม่มือทั้งสองชนกันเบาๆ

อ่านต่อ..

การเจริญสติปัฏฐาน ๔

การพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม และมีการเสื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลา ถ้าปฏิบัตินานๆวัน พอง ยุบ อาจหายไป

อ่านต่อ..

คุณลักษณะของโสดาบัน

เมื่อมีวาสนาบารมี ได้ผ่านโสฬสญาณในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ย่อมได้ครองชีวิต “โสดาบัน” ลักษณะของโสดาบัน ๑๑ ข้อนี้ เขาเกิดของเขาเอง

อ่านต่อ..