คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ วัดป่าเจริญราช





ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์


วัดป่าเจริญราช


เลขที่-ซอย-ถนน: ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ (สายกลาง)
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรณีย์ ๑๒๑๕๐
โทร.: ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒ โทรสาร ๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗