Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

ถ่ายทอดสด

โครงการถ่ายทอดสดธรรมเทศนาและกิจกรรมต่างๆต้องการชมการถ่ายทอดสดให้เข้าไปดูที่ facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช แทนนะครับ