อารมณ์ที่ชอบใจก็ต้องรู้เท่าทัน อารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ต้องรู้เท่าทัน เห็นมันอยู่บ่อยๆ เหมือนเราเห็นข้าศึกศัตรูที่กำลังจะมาตีหัวเรา ถ้าเราเห็น ก็คอยมองจ้องดูมัน เมื่อเราคอยมองจ้อง ระมัดระวังอยู่ จิตเราก็ตื่น จิตตื่น สติตื่น ความระแวดระวังมันก็มากขึ้น พอสติตื่นมันก็มีสัมปชัญญะ รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ที่เราหลับ เพราะเราขาดสติสัมปชัญญะ ไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อม ไม่รู้อาการต่างๆ ที่มันกำลังเกิดขึ้น นั่นเรียกว่า ขาดสติสัมปชัญญะ โอวาทธรรมจาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ธรรมบรรยาย จากโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๑๐๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ รับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=_BtPWezfLPk ภาพประกอบ ปฏิบัติธรรมทั่วไป