อนิจจัง มันไม่เที่ยง เราบอกมันต้องเที่ยง จิตสั่งให้มันเที่ยง มันนั่งแล้วสบาย อยากให้สบายอีก มันก็ขัดแย้งกับหลักคำสอน หลักคำสอนบอก ไม่เที่ยง เรา..มันต้องเที่ยง มันต้อง..ทรงสิ มันต้องนิ่งสิ แล้วที่มันไม่นิ่งเพราะอะไร เพราะมันไม่เป็นวิชชา เป็นไปเพราะขันธ์ ..ตามรู้ให้ทัน ว่าที่แท้จริง จริงที่บอกว่า เที่ยงมันเป็นอย่างนี้แหละ อาการที่มันเป็น เป็นอย่างนี้นะ แต่เราบอกว่า ไม่ใช่ มันต้องเป็นนิ่งเฉยอย่างเดียว นั่นเค้าแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นเป็นสภาวะปรมัตถ์ว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มันอึดอัด ทรมาน กังวล ว่าทำไมฉันจิตไม่นิ่งเหมือนเดิม ทำไมไม่มีสมาธิ นั่นแหละ คือ ความไม่เที่ยง แต่เราก็บอกว่า ใช่ มันต้องเที่ยง เพียงแต่ให้เราเป็นเพียง ผู้ตามดู ตามรู้ ตามเห็นและปัจจุบัน เห็นในปัจจุบันขณะนั้น นั่นคือ มันจะตามรู้ตามความเป็นจริง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ ธรรมะสัญจรประเทศอินเดียปี 2562