อนัตตา มีไหมหละ ที่ความปวด มี มันมีปวดอยู่ตรงไหน มีตัวตนไหม มี แต่ไม่มีตัวตน เพราะมันไม่ใช่ ของเรา ที่เราสุขก็ไม่ใช่ของใคร ทุกข์ก็ไม่ใช่ของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของ แต่ถ้าใครยึด คนนั้นแหละทุกข์ ถ้าใครยึด คนนั้นแหละสุข..หลงสุข ฉะนั้น จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้ว เป็นสักว่าธาตุ ตามธรรมชาติๆ ที่มีอยู่อย่างนี้ อนัตตา มี แต่ไม่มี ปรากฏมีอยู่ แต่มันไม่มี มันหายไปแล้ว เหมือนรอยแผลใจที่เรามี ถามว่ามีไหมหละ มันผ่านไปแล้ว ไม่มีแล้ว..แต่มันมีอยู่ ค้างอยู่นั่นแหละ ไม่รู้มันเกิดอะไร มันไม่ออก มันไม่มี แต่มันมี มี.. ไม่มีแต่ในมี ในมีแต่ไม่มี นั้นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้ง มันก็จะหลุดไปเลย ไม่ค้าง นี่สัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบ ข้อแรก โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.ph ที่มาของภาพ ธรรมะสัญจร ประเทศอินเดียปี2562