สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ นี่เรียกว่า คิดชอบ ให้คิดชอบนะ แต่อย่าชอบคิด พวกเราไหมหละ ชอบคิดพวกเราให้คิดชอบตามหลักธรรม คิดชอบตามสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้น มันคิดก็บอกว่า คิดหนอ พอมันไม่คิดหนอ มันไม่มีหนอ มันไปไหนหนอ เอ้า..มาอีกแล้วหนอ มันจึงไม่ได้คิดชอบ มันคิดสร้าง มันคิดขึ้นและปรุงแต่งขึ้น พระพุทธเจ้าแค่คิดหนอ...รู้ว่าคิด จบ พอคิดหนอ มันจะหยุด เราสร้างต่อ จะทำอะไรพรุ่งนี้ ก็สร้างต่อ กลับไปบ้านพรุ่งนี้จะทำอะไร ก็สร้างไปแล้วหนิ กลับไปต้องไปทำความสะอาด ไปดูดฝุ่น ไปกินอะไรให้ซะใจ หวานๆ เย็นๆ ใช่ไหม มันสร้างขึ้นมาเลย ถามว่า มันสร้างตอนไหนหละ เราเห็นไหม ไม่เห็น แต่มันเต็มที่เลย ออกมาเต็มที่ นั่นคือ สภาวะจิตที่ดำริ ดำริออกจากสิ่งผูกพัน ภาระ ความผูกพันทั้งหลาย ทั้งปวง มี แต่ไม่ผูกพัน มี แต่ไม่เกี่ยวพัน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ ธรรมะสัญจร แม่น้ำคงคาประเทศอินเดีย ปี2562