พระพุทธเจ้าว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอคลุกคลีแต่อย่าคลุกคลี ไม่คลุกคลี คือ คำว่าไม่คลุกคลี คือ ไม่ไปพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลา แต่อยู่รวมกันคลุกคลีกันได้ งงไหม งง คลุกคลีก็ คือ มาร่วมกิจกรรมกัน ในสถานที่เดียวกัน ทำกิจกรรมอย่างเดียวกัน ด้วยกัน แล้วก็เลิกรา ไม่คลุกคลี คลุกคลี ก็คือ มาร่วมงาน พอเลิกไป ไม่คลุกคลี ต่างคนต่างเจริญสมณธรรมของตนเอง เข้าไปสู่วิหารธรรม ของใครของมันนะ นั่นคือ การเข้าไป กลับไปไหม กลับไปกุฏิ ทำอะไร เจริญสมณธรรม มีอาวุธ มีกีฬา คือ การภาวนา จึงเข้าไปสู่วิหารธรรม พระเหล่านั้น ภิกษุเหล่านั้นจึงสามารถอยู่ได้ ไม่ออกนอก ถ้าไม่มีเครื่องอยู่ ไม่เจริญสมณธรรมก็ออกนอก ออกนอก อยู่ไม่ได้ นั้นคือ ภาวะแห่งจิตที่มันสร้างและปรุงแต่งและดึงเราไปทั้งตัว ไม่ใช่ธรรมดาดำริแล้ว ดำริเรียบร้อยปุ๊บ มันวางแผนปั๊บ มันเห็นก็กระโดดไปปั๊บ เรียบร้อย นี่คือการดำริ พระพุทธเจ้าดำริออกจากกามคุณทั้ง ๕ เข้าสู่เนกขัมมะ คือ การทำจิตให้บริสุทธิ์ ถึงซึ่งพรหมจรรย์ ซึ่งพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ขนาดนั้นไม่มีการปรุงแต่ง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ ธรรมะสัญจรประเทศอินเดียปี2562