ทานัง (ทานํ) การให้วัตถุสิ่งของ เห็นได้ชัดๆนี่เลยนะ ท่านให้กับพสกนิกรที่เกิดความทุกข์บนเขาทางภาคเหนือ ไม่มีอาชีพการงานทำ ปลูกฝิ่น กัญชา ทำมาหากิน มันผิดกฎหมาย กฎบ้าน กฎเมือง ประเทศชาติก็อยู่ไม่สงบสุข ก็เสด็จพระราชดำเนิน ไปถึงสถานที่นั้นๆ ไปเห็นแล้วก็ไปพูด เข้าถึงที่และเข้าถึงใจ เข้าถึงวิธีการเขาอยู่ ว่ายังไง เอ้อ...ประชาชนชาวดอยเขาทำการเกษตรเลื่อนลอย ไม่แน่นอน แปลว่าการปลูกฝิ่นมันผิดกฎหมายพระองค์ก็ทรงนำเอาพืชผัก ไปให้เขาปลูก เอาเกษตรไม่ว่าการเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ ให้ประชาชนที่อยู่บนดอยได้ปลูก ได้ใช้ ได้กิน อยู่เป็นชุมชน จากการที่อยู่กันกระจัดกระจาย นี่คือการให้ทานที่เป็นวัตถุสิ่งของ แต่ก่อนที่จะได้ให้ทานได้ ต้องใช้ปัญญา ใช้กายดำเนินไป ใช้วิจารณญาณของพระองค์ ทรงเห็นแล้วว่า เออ..คนคนนี้ขาดแคลน ให้ด้วยปัญญาๆ ให้ด้วยความจริงใจ สุดท้ายประชาชนก็รักพระองค์ด้วยความจริงใจ คนทั้งเขา อาตมาเดินธุดงค์ไปทุกบ้าน ทุกหลังคา มีรูปพระมหากษัตริย์ติดไว้หมดเลย นี่น่าพึงพอใจ นี่น่าภูมิใจ พอเขามีภาพออกมาเขายก ลูกหลานเขายกมือไหว้ก่อนจะเดินทางผ่าน นี่คือความเคารพตามแบบฉบับ เค้าเรียกว่า อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลสูงส่ง ก็เกิดมงคลแล้ว โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากรายการธรรมะจากข่าว สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ วัดยานนาวา เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=gMGA6ZJpIXc ที่มาของภาพ กิจกรรมแจกของบนดอยสายธารน้ำใจวัดป่าสู่ชาวดอยปี61