ศีล (สีลํ) เอ้า...อย่างชาวกะเหรี่ยง ไม่ใช่ยกคนต่ำมาข่มคนดีคนสูง ไม่ใช่ นี่คือ พูดให้เห็นภาพชัดเจนว่า ศีลที่พระองค์ทรงกระทำเป็นแบบอย่าง สมัยก่อนเราจะได้ยิน มีการอาราธนาเทศน์ อาราธนาสมาทานศีล ทุกวันพระ วันโกน มีคำบอกเล่ากล่าวเป็นตำรับตำราหนังสือในพระราชหัตถเลขาว่า เมื่อพระองค์เสด็จไปที่ใดก็ตาม เมื่อมีข้าราชบริพารตามเสด็จ พระองค์จะตรัสเสมอ กระซิบเบาๆว่า ให้ทรงสมาธิ ฉะนั้นพระองค์เสด็จไปมีอยู่ ๒ ที่หนึ่งที่วัด วัดไปไหน ไปที่อุโบสถ ตรงไหนที่มีประชาชนน้อยหรือไม่มีเวลา หรือพระองค์มีเวลาก็จะทรงนั่งสมาธิก่อน ก่อนที่จะไปที่อื่น ทรงทักประชาชนด้วยความห่วงใย นี่คือ ให้ทาน เสียสละความสุขส่วนตนให้แก่ประชาชนของพระองค์ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นโรค ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมา ทั้งๆที่ไม่รู้ว่า เขาคิดยังไงกับพระองค์ แต่พระองค์ทรงเอาพระวรกายลงไปสัมผัส จับมือ เจรจาพูดคุยกับชาวบ้าน เราจะเห็นภาพอยู่เสมอ ภาพข่าวอาตมาชอบมากพระองค์ทรงแผนที่และนั่งคุยกับประชาชน นั่งแบบพับเพียบเลย โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากรายการธรรมะจากข่าว สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ วัดยานนาวาเผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=gMGA6ZJpIXc ที่มาของภาพ กิจกรรมแจกของบนดอย "สายธารน้ำใจวัดป่าสู่ชาวดอยปี61"