อุปมา นรก อยู่ที่จิตที่เป็นทุกข์ สวรรค์ อยู่ที่จิตที่เป็นสุข ความทุกข์ อยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่จิต ความกังวลอยู่ที่ไหน อยู่ที่จิต ความไม่กังวลเป็นยังไง ไม่เป็นทุกข์ เป็นสุข นี้ พอเราเห็นอาการอย่างนี้ ขณะที่มันเกิดสุข ให้เห็นไม่ใช่เพราะว่าสุขดีใจ แต่ไม่รู้ว่า มันเกิดขึ้นตอนไหนสุข มันทุกข์ของจิตมันรู้ มันเกิดขึ้นตอนไหนของจิต แล้วมันหายไปตอนไหน ถ้าเราเห็น เราเรียกว่า เราได้มรรคจิต มรรคญาณ ผลญาณ ใช่ไหม ไม่ได้ง่ายๆ มรรคญาณ ผลญาณ ญาณเกิดขึ้นทันที ในที่สุดมันเข้าสู่องค์มรรค มรรค คือ จบกระบวนการของอริยสัจ๔ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ หลวงพ่อเมตตาญาติโยมที่วัดไทยในอเมริกา