คราวนี้พอภาวะเห็นเวทนา มันก็จะเห็นจิต สภาวะจิต หน้าที่ของจิต มันไม่ไปเอาอื่น ไม่ไปเกาะสิ่งอื่นไม่ไปแตะสิ่งอื่น มันก็จะมุ่งสู่เป้าหมายเดียว ว่าทางนี้ คือ ทางที่เป็นทางสายเดียว เป็นทางไม่มี ๒ แพร่ง เป็นทางเดียวที่เดินไปสู่ความหลุดพ้น มันก็จะบอกเราได้เลย มันจะเบาแล้วมีพลัง พอมันเบามีพลังนั่นแหละเป้าหมาย คือ ไปถึงที่ มันก็ละออกได้เลย อะไรประกอบมันแค่ รู้ผ่านๆ เห็นผ่านๆ ไม่ติด ไม่ยึด แค่เห็นแล้วก็ผ่านไป เป็นทางผ่าน เป็นทางเดินไปของจิต พอภาวะเห็นสภาวะ สภาวะที่เห็นเหล่านั้น ผลของมัน คือ จิตอยู่กับธรรม ธรรม คือ ไม่มีการปรุงแต่ง ธรรม คือ ไม่ไปซ้าย ไม่ไปขวา เรียกว่า มัชฌิมาธรรมแห่งจิต . โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ หลวงพ่อเมตตาพาญาติโยมเดินจงกรมที่อเมริกา