มรรค ตรงนี้ มรรคจิต มรรคญาณ มรรคผล มรรคจิต จิตมันเป็นไปเสวยอารมณ์ ไปเสวยอารมณ์ของความชอบ ชอบอะไร ชอบต้องการจิตเป็นอิสระ ชอบคำสอนของพระพุทธเจ้า ชอบอาการที่มันเกิดแล้วเห็น แล้วกำหนด ภาวะที่มันชอบ มันก็ดำเนินไปสู่มรรคจิต จิตที่มันเห็นอาการของจิตเอง มันเห็นตัวมันเองข้างใน พอเห็นตัวมันเองข้างใน มันก็ละตัวเองข้างในอีก เกิดที่หนึ่ง เกิดที่เดียว ดับที่เดียว คราวนี้เอาแล้ว เกิดทุกข์ที่เดียว ดับที่เดียว ร้อนที่ใจ เย็นที่ใจ ดับที่ใจ ทุกข์ที่ใจ ดับที่ใจ กังวลที่ใจ ดับที่ใจ เพราะใฝ่ใจ นี่มรรคจิต จิตของอริยเจ้า เห็นปุ๊บ เกิดปุ๊บๆๆ แล้วก็ไม่มีปรุงแต่ง มันดับเกิดดับทั้งนั้นที่เดียว โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ หลวงพ่อสอนญาติโยมที่วัดไทยในอเมริกา