วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.,ดร. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช เมตตาให้โอวาทธรรม แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ จำนวน ๕๐ ท่าน ซึ่งนำโดย นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้นำคณะฯ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน