"การทำกรรมฐาน เหมือนการเอาแว่นมาส่องใจ เราจะส่องให้เห็นชัดเจนมากน้อยเพียงใด โดยส่องทั้งข้างนอกและข้างใน แต่เขาให้เราส่องข้างในให้มาก เมื่อส่องข้างในได้ชัดเจนแล้ว การปฏิบัติของเราจะมีการเริ่มขยับเลื่อนชั้นขึ้นมาทีละชั้นๆ ทีละนิดๆ จนเกิดความเคยชิน เมื่อความเคยชินเกิดขึ้นแล้ว กายมันก็จะเบา ใจก็จะเบา” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากหนังสือธรรมะ อิสระแห่งจิต หน้า ๔๙ ดาวโหลดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/obook/itsara1.pdf ภาพประกอบหลวงพ่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่ส่วนป่าลานธรรม