เอาร่างกายที่เป็นอยู่ ที่มีอยู่นี้ ใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้เกิดโทษ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ในเรื่องของสังขารร่างกาย สังขารร่างกายของคนเราหรือสรรพสัตว์นั้น มันมีวันเวลาที่จะเสื่อม มีวันเวลาที่จะแตกดับ ฉะนั้นก่อนที่มันจะเสื่อม ก่อนที่มันจะแตกดับ ทำอย่างไร เราจึงจะได้เกิดปัญญา เอาสิ่งที่มันมีอยู่ เอาสิ่งที่เป็นอยู่ เอาร่างกายที่เป็นอยู่ ที่มีอยู่นี้ ใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้เกิดโทษ แต่ถ้าเราใช้ไม่ให้เป็นประโยชน์ มันก็จะเกิดโทษ เกิดทุกข์ ไม่ว่าจะทำเวลาไหน รู้สึกเวลาใดก็ตาม หากเรารู้ไม่เท่าทัน เราก็จะเกิดความทุกข์ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88 ที่มาของภาพ:ถวายสิ่งของแด่พระถุดงค์