การนอนสมาธิ คราวนี้ท่านอน โดยการกำหนดท้องพองท้องยุบ ให้โยมนอนตะแคงขวานอนลง บอกก่อนท่านอนเอาฝ่ามือขวาเป็นหมอน นอนลงไปเลยเอาฝ่ามือขวาเป็นหมอน เหยียดขายาวๆ เอาฝ่ามือเป็นหมอนห้ามหนุนแขน เหยียดขาตรงนอนตะแคง มือซ้ายจับที่สะดือ เหยียดขาไว้มือซ้ายจับที่สะดือ สังเกตดู ท้องพอง ท้องยุบ อาตมาจะให้ดูสามระดับหายใจปกติธรรมดาๆ ธรรมชาติสังเกตดู ท้องพองยุบ ไม่ฝืนไม่กั้น ไม่เบ่งท้อง ไม่เบ่งลม สังเกตดูนะ ใครที่เห็นท้องพองยุบที่สะดือแล้ว ขยับขึ้นมาสองนิ้ว เหนือสะดือขึ้นมานิดหนึ่ง เอามือแตะดูตรงช่องท้อง สังเกตดูตรงไหนที่เด่นชัด ต่อไปเราจะกำหนด ท้องพอง ท้องยุบที่จุดนั้น ใครที่ยังไม่เห็นที่สะดือก็จับที่สะดือไว้ ใครเห็นแล้วก็ขยับขึ้นมาเหนือสะดือประมาณสองนิ้วนิดเดียวจับให้ชัดเจนเอามือจิ้มลงไปก็ได้ ว่ามันพองมันยุบไหม เรามีท้องพอง ท้องยุบ โดยธรรมชาติอยู่แล้ว เพียงแต่เราตั้งสติให้จิตมัน ละเอียดเข้าไปรู้เท่านั้นกำหนดตามเท่านั้นกำหนดพร้อมเท่านั้น อ้าวพอเห็นที่ท้องแล้ว ขยับขึ้นมาที่ลิ้นปี่หรือที่เขาเรียกว่ากำบังลม เอามือจิ้มเข้าไปให้เห็นนะ ให้ถูกนะลิ้นปี่ กระดูกสุดที่ทรวงอกใต้ทรวงอกนะ ถ้าใครนอนตัวงอๆ จะไม่เห็นท้องพองท้องยุบนะ ต้องยืดให้เต็มที่ อาตมาจะถามโยมยกมือนะ ใครเห็นว่าลิ้นปี่ชัดเจนกว่ายกมือขึ้นเลย ใครเห็นตรงช่องท้องตรงกลาง ระหว่างลิ้นปี่กับสะดือชัดเจนกว่ายกมือ อืมเอามือลง ใครเห็นตรงสะดือชัดเจนกว่ายกมือ อื้มมีประปรายฉะนั้นโยคีเห็นตรงไหนที่ชัดเอาตรงนั้น จุดนั้นเป็นจุดในการกำหนดพองหนอยุบหนอ อ้าวคราวนี้เปลี่ยนท่านอน จากนอนตะแคงเป็นราชสีห์คราวนี้นอนเป็นผีตายหงายขึ้นมา มือซ้ายนิ้วกลางจับที่สะดือ มือขวาไม่ต้องไปจับมือขวาราบไปกับพื้น นอนสังเกตหลับตาเบาๆโยมนอนหงายได้ แล้วมือซ้ายจับที่สะดือตรงไหนที่จับได้ชัดเจนเห็นชัดแจ้งที่สะดือนะ อย่าเพิ่งไปที่อื่นนะโยมบางคนหาสะดือไม่เจออาตมาก็หนักใจด้วยเหมือนกันแหละ พยายามฝึกกันต่อไป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า ๑๖- ๑๗ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17