พระสุบินนิมิตข้อที่ ๑ พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตว่า :- ได้เห็นโคล่ำสัน ๔ ตัว วิ่งมาจากทิศทั้ง ๔ มีลักษณะอาการเกรี้ยวกราด ประดุลจะชนกันให้ตายไปข้างหนึ่งด้วยความโกรธแค้นกันมานาน พอโคทั้ง ๔ วิ่งมาใกล้กันแล้ว กลับถอยห่างออกจากกันไม่ชนกันเลย พระพุทธองค์ทรงทำนายไว้ว่า :- (อสุภะ) ในอนาคตกาลข้างหน้าโน้นจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วพื้นแผ่นดิน คือฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะมีก้อนเมฆขนาดใหญ่ลอยมาจากทิศทั้ง ๔ เหมือนฟ้าฝนจะตกลงมาในพื้นปฐพีอย่างหนัก แต่เมื่อก้อนเมฆทั้ง ๔ ลอยเข้ามาใกล้กันแล้ว ก็ลอยถอยห่างออกไปจากกัน ไม่มีฝนตกลงมาบนพื้นดินเลย ทำให้ข้าวกล้าในนา พืชผลพันธ์ุธัญญาหารต่างๆแห้งแล้ง แล้วตายในที่สุด มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพากันอดอยากยากเข็ญล้มตายเป็นจำนวนมากและเมื่อมนุษย์ต่างก็พากันประพฤติไม่อยู่ในศีลธรรม ประเทศมหาอำนาจทั้ง ๔ จึงประกาศสงคราม กลั่นแกล้งคำรามต่อกัน ให้หวั่นไหว แต่ไม่ทำอะไรกัน เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นภายภาคหน้าโน้น อีกไม่นานก็จะได้ยินได้เห็นเอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ พุทธทำนาย ๑๖ ประการ หน้า ๓ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/Krasaejai/16Predictions_th.pdf