มีคำถาม :- เมื่อปฏิบัติไม่สม่ำเสมอทำให้อินทรีย์ไม่แก่กล้าเพียงพอ จนทำให้การปฏิบัติไม่ดีเท่าที่ควร และขาดกำลังใจในการปฏิบัติ ควรทำอย่างไร ตอบ :- การทำสมาธิอย่าสนใจเรื่องกำลังใจ เรื่องกำลังกล้าดีกว่า อาตมาไม่เคยขอกำลังใจ ไม่เคยคิดจะขอกำลังใจจากคนโน้นคนนี้ เราจะนั่งได้ ๑ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง หรือ ๑ วันฝนตกลงมาก็ไม่ยอมเข้าที่พัก ตั้งจิตว่าตายเป็นตาย ได้ยินคนอื่นว่านั่งแล้วเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ พอถึงเวลาเรานั่ง ทำไมเราไม่เป็นอย่างเขาเล่าบ้าง เมื่ออาตมาคิดแค่นั้นก็ตั้งใจปฏิบัติ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ อิสระแห่งจิต เล่ม ๒ หน้า ๑๕๙ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/Krasaejai/itsara2.pdf