มีคำถาม :- การอธิฐานจิตในขณะทำสมาธิ เราสามารถทำได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร ตอบ :- ผู้ปฏิบัติสามารถอธิฐานจิตได้ แต่เราต้องมีสมาธิลึก ถ้าอ่านหนังสือแล้วคิดเองหรือเคยได้ยินเขาเล่ามาก็ทำได้เช่นกัน เมื่อเวลาเราทำสมาธิลึกลงไป ลึกแค่ไหน ลึกขั้นฌาน เข้าถึงขั้นฌานก่อน หรือถ้าไม่ถึงขั้นฌานได้ไหม ก็ได้เช่นกัน คือขั้นอุปจารสมาธิ จิตเข้าไปถึง นิ่งสักระยะหนึ่ง จิตของเราไม่หวั่นไหวกับสภาวธรรม คือเรากำหนดจิตอธิฐานว่า " ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ทำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกเมื่อ " นี่คือคำอธิฐาน เราจะทำอะไร ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกเมื่อ แต่อธิฐานแล้วต้องนั่งสมาธิต่อ ต้องทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วห้ามนึกถึงสิ่งที่อธิฐาน ถ้านึกถึงจะกลายเป็นปรุงแต่งจะไม่ได้ประโยชน์ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ อิสระแห่งจิต เล่ม ๒ หน้า ๑๔๑ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/Krasaejai/itsara2.pdf