คำถาม: จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิทุกครั้ง ตอบ : ถ้าถามว่าจำเป็นหรือไม่ ตอบว่าไม่จำเป็น ถ้านั่ง สมาธิแล้วเดินได้หรือไม่ ตอบว่าได้ เดินแล้วนั่งได้หรือไม่ ตอบว่าได้แต่ถ้าเราเดินแล้วค่อยนั่ง พลังกับสมาธิมันจะไปได้ดี ยกตัวอย่างอาตมา เดินข้างนอกแล้วมานั่งเลย โดยไม่ได้เข้ามาเดินข้างในห้องนี้ ก็นั่งได้ เลย ส่วนวิธีการนั่งแล้วค่อยเดิน ก็สามารถทำได้ แต่ขอให้เราจับสภาวะ ให้ได้ การที่เราจะทำสภาวะใดหรืออิริยาบถใด ให้เลือกทำได้เลย เจ้าหน้าที่จะคอยดูและช่วยสนับสนุนเท่านั้นเอง ถ้าเราทำถูกทำดี เขาก็สนับสนุน ถ้าเราทำผิด เขาก็คอยบอก เป็นผู้คอยชี้ขุมทรัพย์ให้ บางทีชี้ขุมทรัพย์กลายเป็นพญามาร แต่ยังไม่พูดถึงเรื่องพญามาร ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะนั่งหรือเดินก่อน ก็สามารถเลือกทำได้ หากเดิน จงกรมก่อนนั่งสมาธิภาวนา สมาธิจะตั้งมั่นได้ไวและนั่งได้นาน เท่านั้นเอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๙๗ – ๙๘ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17