ฉะนั้นตัวกามฉันทะนิวรณ์นี้ก็เช่นเดียวกัน ที่บอกกามฉันทะ ก็คือ ติดในกาม ในรูป ในเสียง กลิ่น รส พอติดแล้วมันไม่เห็นสิ่งอื่น ภายในก็ไม่เห็น สภาวธรรมภายในก็ไม่เห็น สภาวธรรมภายนอกก็ไม่เห็น เมื่อไม่เห็น มันจึงทำให้จิตมันอยู่ มันถอยหลังเข้าคลองหรือติดอยู่กับที่ ไม่เจริญก้าวหน้า พอไม่เจริญก้าวหน้า มันก็เกิดความไม่พอใจ ไม่พอใจใครจะทำอะไรก็ช่าง ไม่พอใจ แม้ตัวเองทำ ก็ยังไม่พอใจ ทำไมมันทำไม่ได้ ทำไมเป็นอย่างนั้น เพราะอารมณ์เราไปยึดติด เราไปยึดติดกับอารมณ์ที่เป็นอยู่ เราไม่รู้ตามอารมณ์ รู้เห็นตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป วันนี้เราเดินได้ดีหน่อย พระอาจารย์พาเดิน พอพระอาจารย์พานั่งเป็นยังไง มันอึดอัด อึดอัด ใจมันก็ดิ้น คอยฟังเสียงนาฬิกา นาฬิกาเมื่อไหร่จะดัง พอดัง ปุ้ง หัวใจวาบ เป็นสุขใจ พอหัวใจบอก เตรียมตัวแผ่เมตตา โอโห...โล่งเลย เอ้อ...ถูกจริต ถูกใจ แต่ลืมไปว่าจิตมันกำลังต่อสู้อยู่ จนพรุ่งนี้ไป เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงที่จะพาประคองเดิน พานั่ง พาบอกแผ่เมตตา แต่มีพระอาจารย์จะนั่งดูอยู่ ถึงเวลาก็ไป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๑๐๑ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ ตักบาตรเทโว วัดป่าเจริญราช