ทำ กรรมฐานแล้วได้อะไร คนมักจะถามกัน คุณไปปฏิบัติกรรมฐาน กรรมฐานคืออะไร คือการทำจิตให้รู้ฐานที่ตั้งฐาน ที่นั่งฐาน ที่เดินฐาน ที่นอนนี่คือฐานทางกายก็คือการทำฐานที่ยืนฐาน ที่นั่งฐาน ที่ยืนฐาน ที่นอนทั้งสี่ฐานนี้ทำไมจึงต้องรู้ทั้งสี่ฐาน ทั้งสี่ฐานนี้ละ เป็นฐานที่เราต้องใช้กับชีวิตประจำวันตลอดชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ แม้ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องใช้ทั้งสี่แบบนี้ ยืน เดิน นั่ง นอน นี่คือสภาวะทางกายเรียกว่าทำทำไมทำ กรรมฐานทำ ไม คราวนี้ทำ ทำไม ทำเพื่อให้จิตใจสงบ ทำให้เราเกิดสมาธิเกิดสติ และเพื่อให้จิตใจสงบทำ กรรมฐานโดยวิธีใด ทำโดยวิธีสิตปัฏฐานสูตร โดยการกำหนดภาวนาว่า “พองหนอ” “ยุบหนอ” “พองหนอ” “ยุบหนอ” นี่คือวิธีหนึ่งหรือจะทำโดยวิธีอื่น พุทโธๆ สัมมาอรหังๆ นั่นคือทำโดยวิธีต่างๆกัน ที่ยุวพุทธฯ คุณได้อะไรคำถามนี้จะเกิดขึ้น แล้วเราจะตอบอย่างไร เราจะ ตอบอย่างไรลองหาคำตอบให้ตัวเอง คุณไปปฏิบัติกรรมฐานที่ยุวพุทธฯ แล้ว คุณได้อะไร ได้เงิน ได้ทอง ได้ความสุขสบายใจ หรือว่าได้ทำตามที่ใจ ปรารถนา นั้นต้องหาคำตอบให้ตนเอง เมื่อเราหาคำตอบได้แล้ว ลอง ขมวดคำตอบว่าจะตรงกันไหม อาตมาก็จะตอบว่าได้รู้วิธีการทำกรรม ฐานนะ ประเด็นแรกได้รู้วิธีการทำกรรมฐาน และได้รู้ว่าทำกรรมฐาน นั้นมีหลายอย่างหลายแบบ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า ๔๐-๔๑ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17