“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ, ธมฺมธารี สุขํ เสติ” ธรรมย่อมรักษาผู้ปฎิบัติธรรมให้เกิดความสุขฉันใดก็ฉันนั้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” หน้า๘๒ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 หมายเหตุ: ภาพบรรยากาศมุมสูง พิธียกช่อฟ้าโรงอุโบสถ วัดป่าเจริญราช คลอง ๑๑ ลำลูกกา ปทุมธานี… สามารถรับชมภาพ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์วัดป่าฯ ตามลิงค์ครับ... http://www.watpacharoenrat.org/home/Gallery.php?fd=arsa2&imgid=270