บุพกรรมของพระนางสามาวดี ในสมัยพุทธกาลพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งเข้าสมาบัติ พระนางสามาวดีกับพรรคพวกบริวารลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำ เมื่อขึ้นจากน้ำพวกรู้สึกหนาวสั่น จึงก่อไฟผิงไฟ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ขณะที่นั่งผิงไฟพอไฟเริ่มไหม้และกอหญ้ายุบลง จึงเห็นตอดำๆโผล่ออกมาปรากฎว่าเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งเข้าสมาบัติอยู่ จึงตกใจกลัวความผิดจึงคิดหาวิธีทำลายหลักฐาน โดยให้บริวารช่วยกันหาฟืนมาสุมแล้วเผาพระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อพระนางกับบริวารเผาเสร็จก็รีบหนีไป พอวันที่ ๗ พระปัจเจกพุทธเจ้าออกจากสมาบัติ ไฟไหม้อย่างไรก็ไม่สามารถเผาสรีระของท่านได้ จากผลกรรมนั้นทำให้พระนางสามาวดีและบริวารถูกเผาหมกไหม้ในนรกหลายพันปี เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกไฟคลอกตายมาหลายร้อยชาติ เพราะเศษกรรมที่เหลือ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๒๙-๓๐ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17