คำถาม: เวลานั่งสมาธิขนหัวลุก และเมื่อเวลาแผ่เมตตาก็ขนหัวลุกแถบซ้าย พอจิตนิ่งเหมือนมีลมจุกที่คอ กำหนดต่อไปไม่ได้ ตอบ: มันเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อปฎิบัติไปลึกแล้ว จิตมันจะละเอียด ดังนั้นคนที่แผ่เมตตา มีสภาวะ ๒ ส่วน ระหว่างภายในและภายนอกสัมพันธ์กันได้ การแผ่เมตตาจะมีพลังอานุภาพและส่วนที่ลมมาจุกที่คอ มันจุกลักษณะไหน ลักษณะมันแน่นติด หรือติดตลอดเวลา เราจะแผ่เมตตาหรือกำหนดภาวนา ถ้ามันจุกแน่นติด กำหนดจุกหนอ แน่นหนอๆ ที่คอ ถ้าไม่หายก็ดูพองหนอ ยุบหนอ ถ้ามันเป็นอีกหรือมันเป็นบ่อยๆ ก็ต้องแผ่เมตตา นั่นคือวิธีการแก้ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๑๕๖ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17