โสฬสญาณ การจะได้ผ่านโสฬสญาณนั้น ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีมาแต่ชาติปางก่อนด้วย เพราะว่าบางท่านปฎิบัติ ๓ เทอมติดต่อกันเป็นเวลา ๖ เดือน แต่ไม่สามารถจะผ่านโสฬสญาณได้ บางท่านปฎิบัติ ๙ วัน ก็สามารถผ่านโสฬสญาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบารมีแต่ละบุคคล ถึงแม้ยังไม่ผ่านโสฬสญาณ โยคีผู้ปฎิบัติจะได้รับประโยชน์อย่างต่ำ ๑๑ ข้อ คือ ๑. ผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งอารมณ์ ๒. เพิ่มพลานามัยทางจิตสูง จิตอิ่มเอิบผ่องใส ๓. เพิ่มพลังกาย ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ดี ๔. หลับง่าย ตื่นง่าย ไม่ต้องอาศัยนาฬิกาปลุก ๕. ไม่ฝันร้าย ๖. ความจำดี ความคิดมีระเบียบดีกว่าเดิม ๗. เฉลียวฉลาด มีปัญญาไวดีกว่าเดิม ๘. เกิดมีเมตตา มีความกรุณาสูงกว่าเดิม ๙. ทำให้เป็นคนขยันทำงาน ๑๐. ทำให้พักผ่อนร่างกายดี ๑๑. มีความคิดก้าวหน้าอยู่เสมอ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “วิปัสสนาชีวิต” หน้า ๒๙ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17