ถาม: เราสามารถเปรียบเทียบสภาวะธรรมจากหนังสือได้หรือไม่ ตอบ: ถามว่าได้หรือไม่ อาตมาก็ตอบว่าได้ แต่ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นมากมาย ปีนี้มีคนมากกว่า ๒๐ รายที่อ่านหนังสือ(เกี่ยวกับ)โลกทิพย์ แล้วนำไปปฎิบัติตาม แล้วเกิดอาการเห็นโน่นบ้าง เห็นนี่บ้าง เห็นไม่หยุดทั้งลืมตาและหลับตา แล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนโน้นบ้าง เป็นคนนี้บ้าง วันก่อนอาตมาได้ยินเขาบอกว่า ตัวเองเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิด พระพุทธเจ้าไม่มาเกิดแล้วนะโยม ซึ่งตรงกับคำที่ว่า สัญญาวิปลาส คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง มันไม่ใช่ความจริงนั่นเอง เขาเรียกว่า สัญญาวิปลาสชนิดหนึ่ง คือจำตัวเองไม่ได้บ้าง หรือบางครั้งเล่าอะไรได้ถูกหมดเลย นี่คือเป็นพวกสัญญาวิปลาสชนิดหนึ่ง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๑๓๙ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17***ส่งแล้ว8/6/58