หากเรามีสติสามารถตามรู้ตามดู ตามเห็น คอยต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่องมันก็ปุ๊ปเหมือนไฟแบตเตอรี่มันชาร์จสว่างปุ๊ป โดยระบบสัมผัส โดยระบบอัตโนมัติ automatic เลย จิตก็เช่นเดียวกัน พอรู้หนี่งปุ๊ปจิตสว่างหนึ่ง รู้ภาวะเดียวภาวะใดภาวะหนึ่ง เห็นท้องพองว๊าบ ยุบว๊าบ หากเราติดตามดูตามรู้อย่างเท่าทันปัจจุบันอารมณ์ จะไม่มีการขาดตอนไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกเวทนาก็ไม่แทรก นิวรณ์ก็ไม่แทรก ความฟุ้งซ่านความคิดก็ไม่แทรก แต่ที่มันแทรกเข้ามาทำให้เราปวด เวทนา ทำให้เราคิด ทำให้เราหลับ เพราะเราไม่ต่อเนื่องหรือสติมันอ่อน ไม่ประคองไว้ งั้นต้องประคองไว้ช่วงที่มันเชื่อมนี้ละสำคัญเหมือนรถขึ้นบนหัวสะพาน ถ้าสะพานเขาทำดีก็โดดปั้งทันทีคล้ายกัน ตรงอุปจารสมาธิจะเชื่อมต่ออัปนาสมาธิก็เหมือนกันจิตใจเราต้องกล้าแข็ง สติต้องเข้มแข็งอาการที่เราตามดู ตามรู้ สภาวะต่างๆ จะละเอียดลึก แต่มันเห็นชัด เมื่อวิริยะเรามี สมาธิตั้งมั่น สัมปชัญญะประกบตลอดเวลา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า๑๐๑ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17