สุดท้ายก็คือ อดทน อดทนดูมันก่อน อดทนดูมัน ให้เห็นหน้าของมันว่าเป็นยังไง ทำไมมันหลอกเรามานาน ทำไมมันหลอกเราไปเรื่องต่างๆสารพัด ทำไมเราถูกมันหลอก จิตของเราทำไมถึงหลอกเราได้ ทำไมเราถึงให้จิตหลอกเรา ทำไมจิตเราหลงเรา นั่นแหละ เราต้องมีสติตามดูให้ทัน เมื่อมีสติตามดูให้ทัน จะเห็นภาวะจิต ภาวะจิตที่มันแปรเปลี่ยนตามอารมณ์ต่างๆ ตามสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเรา ตามที่ตามันเห็น ตามที่หูได้ยิน ตามที่สิ่งที่มันสัมผัสนั่นแหละ เรามีสติให้ตามรู้เท่าทันสิ่งนั้น ว่ามันเกิดที่ฐานไหน มันเกิดที่ฐานไหน ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมีรูปแบบ แต่การบรรลุธรรมไม่มีรูปแบบ ไม่มีกาลเวลา เป็นอกาลิโก บรรลุได้ทุกเวลา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ สมัยหลวงพ่อวีระนนท์ไปกราบหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน