การเจริญสติ...วิชาหนีนรก นี่คืออานิสงส์ของการเจริญสติ หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข นั่งก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุข เป็นที่รักของมนุษย์เทวดา อานิสงส์ผลพลอยได้ทำให้เราสุขสบาย เขาเรียกว่า บุญอันนี้ โจรปล้นเอาไปไม่ได้ ไฟไม่ไหม้ สุดท้ายเป็นวิชาหนีนรก การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มันเป็นวิชาหนีนรก เราทำบ่อยๆ เราไม่ตกนรก รับประกันได้หรือไม่ อาตมารับประกันไม่ตกนรกอย่างแน่นอน เพราะเรามีทั้งศีล สมาธิ ปัญญา แม้พระพุทธองค์ยังทรงรับประกันได้ หากเดินตามหลักที่พระองค์ทรงวางไว้ และทรงชี้บอกทาง ซึ่งบอกแค่นั้นก็ยังไม่พอ พระองค์ยังทรงจุดไฟส่องทางให้เดินตาม ของที่มันคว่ำก็หงายขึ้น สิ่งที่มันมืดก็สว่างเราปฏิบัติได้ เราจะร้องอุทานอ๋อ มันเป็นเช่นนี้เอง ไม่สามารถตีค่าประมาณได้ ใครอยากได้ต้องขวนขวายเอามาเท่านั้น อยากได้ของจริงก็ทำจริง อยากได้ของเล่นก็ทำเล่นๆ นั่นคือแก่นแท้ทางพุทธศาสนา เรามาหาใจของตัวเองว่าใจมันตก ใจมันลื่นไปทางไหน เมื่อใจของเรามันตกใจมันลื่น เราก็กลายเป็นโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจวาย โรคหัวใจโต โรคหัวใจตีบ หรือโรคใจแคบ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๑๑๔-๑๑๕ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17