เมื่อเราปฏิบัติได้แล้ว สภาวะได้แล้ว รู้ว่าอะไร คือ อะไรแล้ว ในจิตของเราเห็นสภาวะแล้ว เมื่อฟังธรรมมันก็จะง่าย ก็จะเข้าใจทันที เข้าใจทันที เพราะมันจะเป็นหลักปฏิบัติล้วนๆ ในสภาวะอารมณ์ล้วนๆ หนะเมื่อเป็นสภาวะอารมณ์ล้วนๆ เราก็ปฏิบัติได้แล้ว มันก็จะได้ทันทีเลย ได้ทันทีเลย ถ้าเรายังปฏิบัติ ยังจับอารมณ์จับจังหวะ จับอาการไม่ได้ มันก็ยิ่งทำให้เราทุกข์ทรมาน ฟังก็ไม่รู้เรื่อง ฟังก็ไม่เข้าใจ เหมือนเรา เค้ามาเล่าให้เราฟัง ว่าไปโน่น ไปอยู่ป่าหิมพานต์ เราไม่เคยเห็นป่าหิมพานต์ คนเล่าจนปากฉีก เราฟังจนหูอื้อแล้ว ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไง เหมือนกัน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ทีั่มาของภาพ หลวงปู่หงษ์กับหลวงพ่อวีระนนท์