สัมมัปปธาน ๔ ทำเต็มที่ พอทำแล้วไม่ได้อย่างที่หวัง ไม่ได้อย่างที่ปรารถนาก็เกิด อาการท้อแท้ เมื่อท้อแท้แล้ว บางทีก็หมดหวัง สิ้นหวัง ก็ทิ้งละการปฏิบัติไปบางทีเข้าใจดี แต่กำหนดไม่ได้ เพราะการปฏิบัติทางนี้ ไม่ใช่ของง่ายแล้วก็ไม่ใช่ของยาก ทำไมล่ะถึงไม่ใช่ของยากและไม่ใช่ของง่าย เป็นอย่างไง คนที่ตั้งใจทำก็สามารถทำได้ แม้ไม่ต้องเข้าใจในหลักทฤษฎีมาก ขอให้เข้าใจว่า ให้กำหนดภาวนาแล้ว ก็ตั้งใจกำหนดภาวนาเท่านั้น ก็สามารถกำหนดได้ และผู้ที่เข้าใจมากบางครั้งบางที ก็ปฏิบัติได้แต่ไป ไม่ถึงไหน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “คู่สร้าง คู่สม” หน้า ๗๓ -๗๔ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/Krasaejai/The_happy_couple.pdf