เมื่อเวทนามา เราก็ต้องมีสติรู้เท่าทัน ดูมัน สู้มันสักตั้งก่อน หนะ มันไม่ตาย เราก็ตาย อะ ถ้ามันไม่ตายเราก็ตาย เราก็บอก ไม่ลอง ตายทั้งคู่ สู้มันก่อน ก่อนจะสู้ ก่อนจะตาย ให้เราได้ปัญญาแวบขึ้นมา เอ้อ...ตัวเวทนา ตัวปวด เป็นอย่างนี้นะ เรียกตัวทุกข์ เป็นอย่างนี้นะ ให้เราเห็นทุกข์ก่อน เราเห็นทุกข์แล้วเราจะรู้จักวิธีคลายทุกข์ ถ้าเราไม่เห็นทุกข์ เราจะไม่รู้จักวิธีคลายทุกข์ ถ้าเราไม่มีปัญหา ก็จะไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหา นั่นแหละ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในโลกมนุษย์ ปัญหาบางอย่างแก้ได้ ปัญหาบางอย่างแก้ไม่ได้ ปล่อยให้มันจบไปเอง ปัญหาที่อยู่กับเรา ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเราก็มัน ก็ปล่อยมันไป แต่สิ่งสำคัญ มาหยุดไว้ที่ใจ มาหยุดไว้ที่ใจ จบลงที่ใจทุกอย่าง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ สวนป่าลานธรรม ปากช่อง