เรามารู้จักใจของเรา ว่าใจเราหนะเป็นยังไง มันนิ่งหรือไม่นิ่ง ถ้ามันนิ่ง โอเคว่า โอ...มันนิ่งนะ ฉันจะอยู่กับความนิ่ง ฉันจะอยู่กับความนิ่ง แล้วก็มารู้จักตัวเราว่า เราอยู่กับความนิ่งได้ไหม บอกว่าได้ ได้แล้ว ห้ามกลัวได้แล้ว ห้ามกลัว แล้วอย่าเผลอสติ ถ้า ๒ อย่าง ข้อแรกๆเบื้องต้นเนี้ยมันได้ มันก็จะไปได้เลย เราก็จะสามารถ รู้อารมณ์ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php