อะไร คือ อารมณ์ สิ่งที่ชอบใจ ก็คือ อารมณ์ สิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็คือ อารมณ์ สิ่งที่มันเฉยๆ ก็คือ อารมณ์ นี่ให้เราให้เข้าใจ และรู้เท่าทันอารมณ์ของเรา รู้ตัวเรา เข้าใจตัวเรา รู้อารมณ์ของเรา และสามารถฝืนอารมณ์ของเราได้. อารมณ์ที่มันเคยสบาย อยู่ที่บ้านที่เราทำอะไรก็ได้ อยู่ที่บ้านที่เป็นอิสระ คราวนี้ พอเรามาอยู่ด้วยกันจำนวนมาก ก็ฝืน ฝืนอารมณ์ที่มันอิสระหน่อย ก็ล่ามให้มันเข้าเส้นทางก่อนสักระยะหนึ่ง พอวันที่ ๒ ที่ ๓ นั่นแหละ. วันที่ ๓ นั่นแหละ เราจะได้ทำตามอารมณ์ของเรา .. ใน ๒ วันแรก เราอาจจะมีพระอาจารย์คอยให้ทำตาม ทำตามเพื่อฝึกเบสิคก่อน เบสิคที่เราฝึกนี้ เพื่ออะไร เพื่อนำไปใช้ในวันที่ ๓,๔, ๕, ๖, ๗, ๘ ให้มันถูกต้อง ให้มันได้หลักในการฝึก หรือว่าได้เบสิค... โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php