พุทโธ จิตก็ต้องอยู่ อยู่ที่ไหน ในขั้นเบสิคเบื้องต้นอยู่ที่ปลายจมูก เดี๋ยวบอกให้รู้ก่อน ผู้ที่ภาวนาพุทโธ ให้มีสติรู้เท่าทันลมกระทบที่ปลายจมูกทั้ง ๒ ข้าง รู้ว่าลมกระทบ หนัก เบา เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ให้รู้ก่อน นี้คือ ขั้นเบสิคในการภาวนาพุทโธ พอมาขั้นที่ ๒ ก็คือ มีสติตามลมเข้าไป พุท เข้าไป โธ ออกมา และก็ดูว่าลม ต้นลมอยู่ที่ไหน ปลายลมอยู่ที่ไหน ลมยาว หรือลมสั้น ให้รู้ นี่พุทโธนะ เอาแค่นี้ เอาขั้นเบื้องต้น ขั้นที่ ๒ นี่ง่ายๆ เพื่อใจจะได้สงบ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php