พองหนอ ยุบหนอ พองอยู่ไหน ยุบอยู่ไหน พองอยู่ที่ท้อง ยุบอยู่ที่ท้อง ตรงไหน ตรงเหนือสะดือขึ้นมา ๒ นิ้ว หรือ รอบๆสะดือ ให้เราดู เอาจิตมาจับความรู้สึก หรือถ้าจิตมันไม่รู้สึก ก็เอามือจับไว้เลย มือจับไว้เลย เอามือจับไว้ รู้ว่ามันขยับขึ้น ขยับลง หรือว่าตอนที่เราจะนอน ก่อนที่เราไปนอนเนี่ย ผู้ที่ใหม่ที่ยังไม่เคย หรือเคยแล้ว แต่ยังไม่เจอก็นอนตะแคง เอามือขวาส่า มือขวานี่เป็นหมอนหนุน เอามือซ้ายลากตามตัว เอามือซ้ายนี่จับตรงที่สะดือไว้ ลากตามตัว แล้วเอามือจับที่สะดือไว้ นอนตะแคง ดูสักระยะหนึ่ง ไม่ต้องไป ไม่ต้องไปดันลม ไม่ต้องไปเบ่งลม ให้มันเป็นธรรมชาติ หายใจธรรมชาติ ไม่ต้องสนใจที่ลมหายใจ สนใจที่ท้อง เมื่อรู้สึกกระเพื่อมขึ้น กระเพื่อมลง ดูว่ามันกระเพื่อมขึ้น กระเพื่อมลงไหม ถ้ามันกระเพื่อมลง ชัดเจนไหม ดูให้ชัดๆลงไปก่อน พอดูชัดเจนลงไปว่า เออ...มันอยู่จุดนี้นะ เราจะรู้ว่า จุดโฟกัส จุดสตาร์ท อยู่ตรงไหน เมื่อเรารู้จุดสตาร์ทอยู่ตรงไหนแล้ว มันจะได้จับความรู้สึกถูก โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php