สติสัมปะชัญญะ ดับความโกรธ” ตัวสติสัมปะชัญญะนี้ เปรียบเหมือน เซฟตี้คัท เมื่อไฟมันช๊อตมา มันก็ตัด มันไม่ปรุงแต่ง ไม่คิดจะทำอะไร มันกลับย้อนมาดูตัวของตัวเอง ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตเรานั้นเป็นอะไร เราก็มีสติ กำหนด โกรธหนอๆ ไม่พอใจหนอๆ อึดอัดหนอๆ ให้กำหนดลงไป เพื่อให้มีสติมา แล้วปัญญาจะเกิด เมื่อปัญญาเกิดก็ตัดสินปัญหานี้ได้ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A ๒๒ มิ.ย. ๕๙ สนใจติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=_cZATGwzVFI