การหมักหมม อารมณ์เก่าๆ ไว้มากๆเข้า อารมณ์เก่าๆนั้นแหล่ะ จะพอกพูนมากขึ้น จนทำให้จิตของเรานั้นไม่สะอาดบริสุทธิ์ จิตมันรกรุงรังไปด้วยเรื่องราวต่างๆ พอโยคีมาปฏิบัติ ก็กำหนดไม่ได้ เพราะสติมันขาดช่อง มันรั่ว ตัวกำหนดภาวนามันอ่อน ทำให้สมาธิสั้น จึงทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดง่าย โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๗๘ วันที่ ๕ มี.ค. ๕๙ สนใจติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hTNy0332k6w