การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป สภาวะธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกชีวิต กับทุกคน แต่ทำไมเราไม่เห็น เพราะจิตเรายังหยาบ ทำไมจึงหยาบ? เพราะเราทำตามที่ใจเราต้องการ ทำไมเราถึงทำตามที่ใจเราต้องการ เพราะใจมันชอบ ทำไมถึงชอบ เพราะมันสบาย สบายจริงหรือเปล่า ไม่จริง... มันหลอกตัวเอง ความสบายนั้น คือทั้งไม่มีทั้งตัวชอบและไม่ชอบ ฉะนั้นตัวชอบและไม่ชอบ ต้องกำหนดภาวนาทุกอย่าง เมื่อกำหนดภาวนาทุกอย่างแล้ว พละกำลังแห่งจิต จะมีกำลังมากขึ้น จะตามดู ตามรู้ ตามเห็นตลอดเวลา และเห็นปัจจุบันอาการที่เกิดขึ้น เห็นตามความเป็นจริงฯ... โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A ( ๒๕ มิ.ย. ๕๙)สนใจติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sWpoO7xegTs