๘ ก.พ. ๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าเจริญราช ลำลูกกา คลอง ๑๑ ปทุมธานี สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฯ แห่งที่ ๑๓ พระครูปทุมภาวนาจารย์(หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) เจ้าอาวาส เมตตาเป็นประธาน และกล่าวโอวาทธรรม แก่โยคี ผู้ปฏิบัติธรรม ในพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๗ ซึ่งจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ ๑-๘ ก.พ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา... ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญกับ ญาติธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกๆท่าน ตลอดถึงจิตอาสา แม่ชี เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมบุญสนับสนุน ช่วยเป็นเจ้าภาพ ในด้านต่างๆ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ... สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ...ภาพโครงการทั้งหมด สามารถรับชม และ/หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/albumls.php?grp=-1&year=&fd=albums/f1a0f09dd19d5929a04c22162c917098