บุญคือสิ่งที่ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญเสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลายเป็นบารมี บารมีเมื่อเต็มบริบูรณ์ดีแล้วจะเป็นพรสวรรค์ เป็นเหตุให้เราสมหวัง สมปรารถนา มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ นิพพานสมบัติ ล้วนเกิดมาจากบุญทั้งนั้น ผู้ที่พ้นจากบาปเวรกรรม ไม่ต้องไปใช้กรรมในเมืองนรกก็เพราะบุญ ทุกคนจึงควรทำบุญเพื่อเป็นกำไรชีวิตของตนเอง ทรัพย์สมบัติที่เราได้มา ถ้าเราใช้จ่ายเฉพาะในครอบครัวของเรา ทรัพย์ก็มีประโยชน์กับเราเพียงชาติเดียว แต่ถ้าเราใช้ทรัพย์นี้ทำบุญบำเพ็ญกุศลกับคนจนกับสมณะ ทรัพย์ก็จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งชาตินี้และชาติหน้า ท่านที่มีปัญญาจึงควรใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ในโลกทั้งสอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช คัดลอกบางตอนจากหนังสือวิปัสสนาชีวิต หน้า ๑๑ http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/obook/Vipassana2555.pdf ภาพประกอบ โครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่าสู่ชาวดอยปี ที่บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560