เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ อย่าให้เสียชาติเกิดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เรารักษาภาวะความเป็นมนุษย์ของเราให้ดี และเราจะต้องรักษาความดีของตัวเองไว้ แล้วเราก็อนุโมทนากับความดีของผู้อื่น นั้นชื่อว่า เราได้กระทำความดีให้กับตนเอง และได้อนุโมทนาความดีของผู้อื่น เราก็จะได้ปัญญา จากการเห็นความดีของผู้อื่น สิ่งที่ไม่ดีของผู้อื่น เราข้ามไป เพราะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ ย่อมมีจุดบกพร่อง ย่อมมีจุดไม่ดีเหมือนกันหมดทุกคน แต่ว่า แต่ละคนนั้นก็มีจุดดี อยู่พอๆกัน ฉะนั้น จงพยายามให้รักษาความดี ประพฤติปฏิบัติดี คิดดี พูดดี ทำดี เดินห่างหนีจากความเลวร้าย นั่นแหล่ะจึงชื่อว่า คนรักดีจริงๆ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมะเตือนสติ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ สนใจติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=IAfk-I23NIM