ไม่ว่าสภาวอารมณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทุกข์และสุข หรือเฉยๆ ล้วนแต่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน และเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะๆ อันนี้เป็นอาการของพระไตรลักษณ์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป บางครั้งเราไม่รู้ว่า มันเกิดขึ้นตอนไหน เพราะสติจับไม่ทันแล้วมารู้ภายหลัง ฉะนั้นให้ตั้งสติ พยายามสังเกตดูว่า มันเกิดขึ้นตอนไหน ตั้งอยู่ตอนไหน และดับไปตอนไหน อันนี้เรียกว่า การดูด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ โอวาทธรรม จาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) แสดงธรรม ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A ( ๑๔ มิ.ย. ๕๙) สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=26gURwGQoro