ฉะนั้น ลูกหลานที่อายุน้อยๆ ก็เตรียมร่างกายไว้ เตรียมอินทรีย์ เรียกว่า ไปฝึกร่างกายเราให้พร้อม ให้พร้อม จริงๆ คนที่อายุน้อยแค่ ๗ ขวบ ก็ปฏิบัติธรรมได้นะ ปฏิบัติธรรมได้ แต่นั่นอยู่ที่ว่าสิ่งแวดล้อมที่ครอบครัว พ่อแม่เลี้ยงดูยังไงเท่านั้นแหละ ถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูแบบให้คิดเป็น คิดเป็น ทำเป็น คิดเอง ทำเองเป็น ตัดสินใจเองเป็นนั้นแหละก็จะทำได้ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php