"การปฏิบัติธรรม เราไม่ต้องไปห่วงเรื่องใดทั้งสิ้น ตัดละ"ปลิโพธ"เสีย ที่เราออกจากบ้านมาแล้ว เสียเวลามาแล้วนะ เสียเวลามาแล้วก็มาตักตวงเอา ตักตวงเอาวิธีการ แล้วก็ทำมากขึ้นๆ เมื่อมีเวลาเราก็ทำ มาหยุดการพูด การคุย การเจรจาที่ยุ่งยาก วุ่นวาย เราคุยกับตัวเราเองข้างใน ในระยะที่มีเวลาอยู่ เมื่อเราคุยแล้ว ก็คุยข้างในว่า จิตใจเราเป็นยังไง ให้เรารู้ว่าจิตใจเรามันเป็นยังไง แล้วตามเข้าไปดูมันให้รู้ว่า มันเป็นอย่างที่เราเห็น อย่างที่เราคิดจริงหรือเปล่า นั่นแหละฯ" โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php หมายเหตุ: ปลิโพธเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนี่ยว เหตุกังวล, ข้อติดข้อง; ปลิโพธที่ผู้จะเจริญกรรมฐานพึงตัดเสียให้ได้เพื่อให้เกิดความปลอดโปร่ง พร้อมที่จะเจริญกรรมฐานให้ก้าวหน้าไปได้ดี มี ๑๐ อย่างคือ ๑. อาวาสปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับวัดหรือที่อยู่ ๒. กุลปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับตระกูลญาติหรืออุปัฏฐาก ๓. ลาภปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับลาภ ๔. คณปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับคณะศิษย์หรือหมู่ชนที่ตนต้องรับผิดชอบ ๕. กรรมปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับการงาน เช่น การก่อสร้าง ๖. อัทธานปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางไกลเนื่องด้วยกิจธุระ ๗. ญาติปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับญาติหรือคนใกล้ชิดที่จะต้องเป็นห่วงซึ่งกำลังเจ็บป่วยเป็นต้น ๘. อาพาธปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับความเจ็บไข้ของตนเอง ๙. คันถปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน ๑๐. อิทธิปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับฤทธิ์ของปุถุชนที่จะต้องคอยรักษาไม่ให้เสื่อม (ข้อท้ายนี้เป็นปลิโพธสำหรับผู้จะเจริญวิปัสสนาเท่านั้น) ดูความหมายทั้งหมด http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%BB%C5%D4%E2%BE%B8