อุปมาเหมือนปลาที่ตายหรือหมดแรง ไม่สามารถว่ายน้ำ หรือว่ายทวนกระแสได้ ฉันใด จิตของคนที่หมกมุ่นอยู่ในขันธสันดารเดิมๆ โดยไม่พิจารณา ไม่พัฒนามันก็ตกหล่มลงไปในบ่อแห่งเหว อันเป็นวัฏฏะทุกข์ อันเป็นความเสื่อมแห่งจิต อันเป็นความล้มเหลวแห่งจิต ฉะนั้นเราต้องมีสติสัมปชัญญะ พินิจดูในสภาวะอาการที่มีมาทั้งหมด เพื่อบรรเทาวัฏฏะทั้งหมดนั้นให้ได้ โอวาทธรรมจาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากพระธรรมเทศนา ในโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อพ่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=pHyXbWG94P0