เราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้ เพื่อพลิกชีวิต จิตวิญญาณ ขันธสันดาร ของเรา ออกจากสิ่งที่หนา มืด ให้มันเบาบาง ฉะนั้น จึงให้เรานำเอาอริยธรรม คือสติ เข้าไปในจิตใจของเรา ที่มันเก็บสะสมเรื่องราวต่างๆมา ไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินั้น ให้จางคลายออกไปและ พัฒนาจิตให้ดียิ่งขึ้นไป โอวาทธรรมจาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากพระธรรมเทศนา ในโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อพ่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=pHyXbWG94P0