การเดินจงกรม เอาใจไปใส่ที่เท้า การนั่ง เอาใจมาใส่ที่ท้อง การเดินไม่ต้องหลับตา หนะ แล้วก็เดินให้เต็มเวลาที่อาจารย์ได้บอกให้เดิน นั่นแหละ จะทำให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้น มีสมาธิง่าย และจะเข้าใจในเรื่องของการทำสมาธิ ในแบบสติปัฏฐานทั้ง ๔ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php