สิ่งอื่นที่เรียกว่า ความสุขที่เราทุกคนพยายามเสาะแสวงหา ดิ้นรนไขว่คว้า เพื่อที่จะให้ได้มา แต่เราต้องเข้าใจความสุขเสียก่อนว่า ความสุขมันอยู่ที่ไหน ความสุขมันคืออะไร ขณะที่เราวิ่งหา ไขว่คว้า หาความสุข แต่เราไม่รู้หรอกว่า ความสุขมันอยู่ที่ไหน ความสุขมัน คืออะไร แต่บางท่านก็จะรู้ ก็จะเข้าใจ แต่หลายๆชีวิตยังไม่เข้าใจ ความสุขที่เราทุกๆคนในโลกคิดกัน ก็คือ ความมี มีอยู่ มีกิน มีใช้ มีจ่าย มันอาจจะเป็นความสุขที่เราอยู่ในโลก ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า โลกียสุข แต่ความสุขที่แท้จริง ที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้แก่เหล่าพุทธบริษัทได้รู้จัก ได้เห็น ได้สัมผัสรสชาติที่แท้จริง ก็คือ ความสุขที่เกิดจากใจของเราที่มันสงบ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมเทศนาเนื่องในงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๘ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sXwSPlN7Ibk